Z przyjemnością informujemy, że objęliśmy patronatem medialnym „FLORIANY” Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.

Konkurs „FLORIANY” skierowany jest do  Ochotniczych Straży Pożarnych, które samodzielnie lub we współpracy z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami realizują przedsięwzięcia i projekty służące mieszkańcom swoich gmin.

Wspólnie z Organizatorem – Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i działającym w jego imieniu miesięcznikiem „Strażak”, Partnerami i Patronami Honorowymi oraz Kapitułą Konkursu serdecznie zapraszamy wszystkie OSP do zgłaszania projektów!

Najciekawsze projekty zrealizowane w gminach, powiatach, województwach w latach 2015 – 2016 nagradzane będą w 11 kategoriach konkursowych. Do nagrody można także zgłaszać najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców, którzy wspierają pożyteczne lokalne inicjatywy oraz ich twórców.

Więcej informacji o „FLORIANACH” oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie http://floriany.zosprp.pl/

Organizator Konkursu „FLORIANY”

znak_zosp 2016
strazak_logo

 

Patronat honorowy

FLORIANY_Patronat honorowy_2016.12.13

o autorze

Redakcja