W czwartek, 4 sierpnia 2016 roku o godzinie 11:00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XVIII turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa.

Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło:

  • 95 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
  • Prymusami zostali mł. asp. Paweł Cyprys, mł. asp. Łukasz Grzybowski, mł. asp. Tobiasz Kudra, mł. asp. Rafał Juraszek, którzy uzyskali średnią ocen 4,41.
  • Funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. bryg. Zbigniew Purgal.

Promowanych było również:

  • 114 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których było pięć Pań.
  • Kierownikiem kursu był kpt. Piotr Ujma.

czest1
Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Jasiński. Podczas uroczystości zostały wręczone przez Komendanta Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszarda Dąbrowę oraz Śląską Kurator Oświaty Urszulę Bauer Medale Komisji Edukacji Narodowej: Pani bryg. Małgorzacie Olbryś oraz st. bryg. Tomaszowi Surlejowi. Po uroczystej promocji nowo mianowani otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił kapelan krajowy strażaków ks. bryg. Jan Krynicki.

Uroczysta promocja była uwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych.

czest2

Ostatni okres podwyższonej gotowości w związku z Światowymi Dniami Młodzieży pokazał, że efektywnie wykorzystali swoją wiedzę i doświadczenie. Tysiące strażaków, w tym i nasi wychowankowie, uczestniczyli w zabezpieczeniu tego potężnego przedsięwzięcia zyskując doświadczenie zawodowe i uznanie pielgrzymów. Nasi kadeci wykazali się dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem i odpowiedzialnością, co zostało zauważone i wysoko ocenione przez miejscowe służby, społeczeństwo oraz Komendanta Głównego PSP.

Promocję zaszczyciły swoją obecnością władze samorządowe Częstochowy. Obecni byli również komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP, komendanci powiatowi i miejscy PSP, byli Komendanci Centralnej Szkoły oraz przedstawiciele służb mundurowych, kuratorium, okręgowej komisji egzaminacyjnej, duchowieństwo, przedstawiciele Klubu Generałów PSP.

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada w której oprócz kompanii szkolnej, kompanii promowanych, wzięła udział Młodzieżowa Orkiestra Dętą z Mykanowa. Pokaz umiejętności orkiestry wzbudził zachwyt wszystkich zebranych.

Źródło: CS PSP Częstochowa

o autorze

Redakcja