Pod koniec października na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach – Ligocie odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘KATOWICE – PIOTROWICE’.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na korytarzu szpitala przewróciła się przesyłka z materiałem promieniotwórczym.

Do zadań katowickich chemików należało m.in. wyznaczenie strefy bezpiecznej oraz identyfikacja materiału i umieszczenie go w pojemniku zastępczym, do tego zadania użyty został robot IBIS będący na wyposażeniu grupy.

Foto. Artur Lubojański/112Katowice

o autorze

Redakcja/Łukasz