Jednoczesne Alarmowanie OSP to nowa usługa znacznie przyspieszająca powiadamianie Strażaków Ochotników, posiadających DTG-52 / DTG-53 lub chcących zakupić nowy Terminal DTG-53.

Terminal komórkowy DTG-53, oprócz dotychczasowych funkcji wysyłania SMS lub dzwonienia CLIP na kolejne, zaprogramowane numery telefonów umożliwia dodatkowo natychmiastowe powiadomienie wszystkich Ochotników jednocześnie poprzez dzwonienie.

W przypadku alarmu pożarowego Terminal DTG-53 w pierwszej kolejności zainicjuje funkcję Jednoczesnego Alarmowania OSP, czyli dzwonienia naraz na wszystkie numery telefonów komórkowych. W kolejnej fazie terminal rozpocznie swoją normalną pracę, czyli powiadamiania na kolejno zaprogramowane numery telefonów. Nie zaleca się rezygnowania z dotychczasowej pracy terminala DTG-53 (czyli powiadamiania bezpośrednio z terminala wiadomościami SMS lub dzwonieniem CLIP), ponieważ usługa „Jednoczesne Alarmowanie OSP” ma charakter wspomagający dotychczasowe powiadamianie syreną i terminalem DTG-53.

baner DSP-50 Strażak

Każdy Ochotnik, podczas otrzymywania powiadamiania (dzwonienia) na jego telefon komórkowy:

 • w usłudze w wersji Standard – musi zawsze odrzucić połączenie,
 • w usłudze w wersji Premium ma do wyboru dwie opcje:
  • odbiera połączenie – co oznacza, że stawi się na alarm,
  • odrzuca połączenie – co system zinterpretuje jako brak gotowości Strażaka i nie stawienie się na alarm.

Jeśli Ochotnik nie odrzuci/odbierze połączenia lub jego numer był zajęty, powiadomienie zostanie ponowione drugi raz po ok. 40 sekundach.

Usługa dostępna jest w dwóch wersjach:

 • wersja Standard – automatyczne inicjowanie przez Terminal DTG-53 alarmowania wszystkich Strażaków jednocześnie,
 • wersja Premium – zawiera dodatkowe funkcje, takie jak:
  • ręczne uruchamianie alarmowania przez osobę uprawnioną w OSP, np. dowódcę (poprzez zadzwonienie z własnego telefonu na Numer Alarmowy),
  • możliwość wykorzystania drugiego Numeru Alarmowego do innych celów niż alarm pożarowy (np. zebranie, zbiórka, ćwiczenia itp.),
  • możliwość potwierdzania przez każdego powiadamianego Strażaka czy stawi się na alarm (odebranie połączenia – stawię się; odrzucenie połączenia – nie stawię się),
  • wysyłanie do osoby uprawnionej w OSP (np. dowódcy) Raportu w postaci wiadomości SMS, zawierającej ilość Strażaków którzy potwierdzili stawienie się na alarm.
 • Szybkie i jednoczesne powiadamianie
 • Powiadamianie w formie dzwonienia
 • Możliwość ustawienia osobnego głośnego sygnału dzwonienia w telefonie
 • Raport SMS wysyłany do dowódcy z liczbą Strażaków, którzy stawią się na alarm (Premium)
 • Drugi Numer Alarmowy do innych celów niż alarm pożarowy, jak zebranie, zbiórka, ćwiczenia (Premium)
 • Niskie koszty – od 15zł miesięcznie netto
 • Pełna kompatybilność z ogólnopolskim systemem DSP-50
 • Współpraca z terminalami DTG-53 oraz DTG-52

W wersji Standard powiadomienia z nowej usługi (dzwonienie) należy odrzucać, a nie odbierać. Zaleca się również wyłączenie przekazywania rozmów na pocztę głosową. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata dodatkowa.

Usługa ma charakter uzupełniający dotychczasowe powiadamianie (syreną oraz terminalem DTG-53). Nie zalecamy po uruchomieniu usługi rezygnowania z dotychczasowego powiadamiania.

Działanie usługi Jednoczesne Alarmowanie operte jest na działaniu telefoni komórkowej dostępnej na terenie Polski. Za błędy wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania opertatorów sieci komórkowej Platan Sp. z o.o. sp.k. nie odpowiada. Należy pamiętać o bieżącycm sprawdzaniu środków na karcie SIM znajdującej się w terminalu komórkowych DTG-53, aby umożliwić nieprzerwane działanie usługi.

Trwa promocja, dzięki której możesz wypróbować w swojej Remizie usługę Jednoczesne Powiadamianie OSP. Dzięki niej Strażacy są dodatkowo informowani o alarmie pożarowym dzwonieniem na ich telefony komórkowe. Wszyscy Strażacy są powiadamiani jednocześnie.

Usługa jest dostępna w promocji przy zakupie:

 • terminala DTG-53 – gratis na okres 3 miesięcy,
 • terminala DTG-53 i stacji obiektowej DSP-52BS – gratis na okres 6 miesięcy.

Jeśli planujesz zakup powyższych urządzeń lub niedawno je nabyłeś zgłoś się do nas. Promocja jest ograniczona czasowo.

Celem strony alarmowanie.digitex.pl jest umożliwienie każdej OSP samodzielnego zarządzania parametrami usługi Jednoszesne Alarmowanie OSP , w tym numerami telefonów komórkowych Strażaków, w celu alarmowania ich w postaci dzwonienia.

Strona umożliwia łatwy dostęp do następujących funkcji:

 • dodawanie, usuwanie i edytowanie numerów telefonów komórkowych Strażaków,
 • dodawanie, usuwanie i edytowanie numerów telefonów komórkowych osób upoważnionych do samodzielnego uruchomienia alarmowania z własnego telefonu komórkowego,
 • dostęp do historii alarmów ogłoszonych w ramach Usługi, wraz z informacją o statusie każdego połączenia wykonanego do Strażaków (czy zostało odebrane),
 • wyświetlenie ilość odebranych połączeń przez Strażaków,
 • informacje o rodzaju, dacie rozpoczęcia oraz dacie zakończenia usługi,
 • wgląd oraz możliwość edycji danych OSP oraz danych użytkownika (osoby zarządzającej kontem).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem korzystania ze strony alarmowanie.digitex.pl

Pamiętaj, aby uruchomić usługę Jednoczesne Alarmowanie OSP, musisz posiadać konto na stronie alarmowanie.digitex.pl

 • Karta katalogowa – System DSP-50 [pobierz]
 • Ulotka – Jednoczesne Alarmowanie OSP [pobierz]

Skorzystaj z jednego ze wzorów zamówienia:

Powyższe zamówienia zawierają odpowiednie informacje, w tym klauzulę umożliwiającą nabycie urządzeń z 8% VAT (oprócz usług). Płatnikiem może być dowolny podmiot (np. Urząd Gminy). Wydrukowany wzór należy wypełnić i podpieczętować.

Aby przyspieszyć realizację kopię zamówienia można wysłać faksem. Oryginał zamówienia należy wysłać pocztą na adres firmy Platan.

Jeśli masz wątpliwości – zadzwoń do naszego Biura Marketingu i Sprzedaży.

www.digitex.pl

o autorze

Redakcja