Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Białymstoku dysponuje obecnie 10 samochodami, ochrania północną część miasta Białystok oraz gminy Wasilków, Supraśl i Czarna Białostocka. Specjalizacją jednostki jest ratowniczo techniczne (SCRd, SRt) i ratownictwo chemiczne (SCRchem, SLRchem). W tym roku jednostka zostanie doposażona w dźwig i ciężki samochód ratownictwa chemicznego.

o autorze

Redakcja