21 lutego komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski zatwierdził Program szkolenia instruktorów psów ratowniczych.

Program został opracowany przez strażaków z komend miejskich PSP w Poznaniu, Łodzi i Gdańsku oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Składa się z dwóch części: Szkolenie młodszych instruktorów psów ratowniczych i Szkolenie dla kandydatów na instruktorów psów ratowniczych.

Foto. KM PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz