Nadbryg. Jarosław Wlazłowski został odwołany ze stanowiska Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Odchodzi po 30 latach służby.

Jarosław Wlazłowski pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego PSP od 2016 roku, wcześniej był Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Łodzi. W 2019 roku awansowany na stopień nadbrygadiera.

Z dniem 1 kwietnia szef MSWiA na stanowisko Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP powołał bryg. Grzegorza Janowskiego.

Bryg. Grzegorz Janowski w 2000 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej, następnie trafił do Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, gdzie pełnił służbę między innymi na stanowiskach: młodszy oficer, specjalista, oficer operacyjny, dowódca zastępu, dowódca JRG 11, zastępca Komendanta Miejskiego PSP.

W 2016 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Foto. KW PSP Łódź 

o autorze

Redakcja/Łukasz