20 kwietnia Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski zatwierdził ‚Program szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych’.

Program opracowało pięciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej:  st. bryg. Sławomir Wojta (SA PSP Kraków), bryg. Robert Kłębczyk (Naczelnik WSSGR), bryg. Wiesław Drosio (Zastępca KP PSP Wołomin), st. kpt. Maciej Garczyński (Dowódca JRG 15 Warszawa), st. kpt. Rafał Podlasiński (SGSP).

W konsultacjach merytorycznych udział wziął mł. bryg. Marcin Kędra – Naczelnik wydziału odwodów operacyjnych i działań międzynarodowych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkolenia jest przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych.

Plan nauczania składa się z pięciu tematów:

  1. Mechanika budowli i konstrukcji budowlanych
  2. Identyfikacja zagrożeń
  3. Analiza stanu budowli i konstrukcji budowlanych w stanie katastrofy
  4. Urządzenia i metody monitorowania bezpieczeństwa
  5. Metodyka bezpieczeństwa działań

Na jego realizacje przeznaczono 36 godzin z czego 17 godzin to zajęcia teoretyczne, a 19 zajęcia praktyczne.

Program do pobrania >TUTAJ< (pobiera się automatycznie ze strony KG PSP).

Foto. Krzysztof Halla

 

o autorze

Redakcja/Łukasz