1 marca w systemie wniosków zostanie uruchomiony konkurs pt. Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych – poinformował Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Podnoszenie potencjału służb ratowniczych poprzez wspieranie zakupów i modernizację specjalistycznego sprzętu ratowniczego to główny cel konkursu, na jego realizację zarezerwowano 300 tys. zł.

Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego ich jednostki organizacyjne, jednostki OSP, a także organizacje pozarządowe, mogą pozyskać pieniądze na doposażenie służb ratowniczych w drobny sprzęt lub wyposażenie-uzbrojenie osobiste strażaka- ratownika, tj. ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice specjalne, hełmy strażackie, latarki, kominiarki strażackie, sygnalizatory bezruchu, aparaty powietrzne, rzutki ratownicze, boje SP ratownicze, zestawy „ABC do nurkowania” oraz kolce do ratownictwa lodowego.

Na ten cel można pozyskać do 10 tys. zł, co może stanowić maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia 2017 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz