Pod koniec czerwca podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej otrzymali pierwsze komplety ubrań specjalnych według nowego wzoru.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w pierwszej połowie roku przeprowadziła postępowanie przetargowe na dostawę 135 kompletów składających się z ubrania specjalnego o konstrukcji wielowarstwowej spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 469 poziom wykonania 2 i kurtki lekkiej jednowarstwowej, wykonanej z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 15614. Cały komplet w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu, oznaczony układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku oraz napisami ‘PSP’ i ‘Państwowa Straż Pożarna’.

W wyznaczonym terminie oferty złożyły cztery firmy. Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę P. P. H. U. ‘Subor’ o wartości 448 168,95 złotych brutto.

Sto kompletów trafiło już do podchorążych, pozostałe 35 kompletów firma zgodnie z umową ma dostarczyć do 4 października br.

Wymiana ubrań specjalnych w Państwowej Straży Pożarnej odbywa się stopniowo, według rozporządzenia strażacy mogą nosić ubrania według starego wzoru do wyczerpania zapasów magazynowych lub zużycia, jednak nie dłużej niż do końca 2027 roku.

Foto. Rafał Podlasiński

o autorze

Redakcja/Łukasz