10 października w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie zakończyło się miesięczne szkolenie policjantów z Oddziału Prewencji Policji.

Cykl szkoleń trwał od 12 września, na 10 spotkaniach odbywających się dwa razy w tygodniu po trzy godziny dziennie, funkcjonariusze przyswajali wiedzę nt. zwalczania zagrożeń związanych z użyciem niebezpiecznych substancji łatwopalnych wobec policjantów.

Łącznie strażacy z Ośrodka Szkolenia przeszkolili 200 policjantów OPP z Olsztyna.

Szkolenia te miały na celu podniesienie umiejętności gaszenia i radzenia sobie w sytuacji pożaru ze szczególnym ukierunkowaniem gaszenia odzieży funkcjonariuszy m.in. za pomocą kocy gaśniczych i gaśnic.

Foto. KWP Olsztyn

o autorze

Redakcja/Łukasz