Nie ma chyba jednostki, która miałaby wystarczającą ilość pieniędzy na działanie swoich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Fundusze, które samorządy przeznaczają na ochronę przeciwpożarową wystarczają tylko na pokrycie podstawowych zadań stawianych przed ochotniczymi strażami pożarnymi.

Tymczasem, do efektywnej pracy z młodzieżą potrzeba odpowiedniego wyposażenia (hełmy, pasy, dresy itp.) jak i pomocy dydaktycznych (np. książki, plansze, filmy) niezbędnych do szkolenia teoretycznego przyszłych adeptów OSP.

Komisje te sporą ilość pieniędzy przeznaczają na programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, a szczególnie ostatnio mocny akcent stawia się na edukację z zagadnień przemocy w rodzinach. Moim zdaniem w naszych drużynach pożarniczych młody człowiek znajduje ciepło i opiekę, której wielokrotnie brakuje w dzisiejszych domach. Remiza może być jednym z tych miejsc, gdzie młodzież poczuje się jak w rodzinie!

Wiem, że zakres możliwości pomocy dla MDP z tych funduszy w gminach jest ograniczony, ale nie możemy wykluczyć, że wśród naszych podopiecznych nie znajdują się dzieci z rodzin patologicznych. To właśnie w remizie wielu młodych ludzi ma jedyną możliwość odreagowania, rozładowania swoich stanów agresywnych i poradzenia sobie z własnymi emocjami. Dlatego uważam, że dofinansowanie z tych pieniędzy naszego biwaku czy wycieczki byłoby jak najbardziej wskazane i zgodne z ustawą prawną o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przecież organizowane przez nas zawody i turnieje pożarnicze sprzyjają rozwojowi fizycznemu i psychicznemu młodego człowieka. Te pieniądze nie będą stracone, bo przyniosą zdrowe i trzeźwo myślące pokolenie! Znam miejscowości, gdzie wspomnianą pomoc już okazano.

W naszym kraju funkcjonują również fundacje, które wspierają finansowo wszelkie formy zajęć poza szkolnych dla dzieci i młodzieży. Aby ubiegać się o takie wsparcie należy przedstawić charakter naszej działalności,cele, zadania, dotychczasowe osiągnięcia, statut jednostki OSP itp. Następnie przedkładamy do fundacji projekt formy zajęć na które chcemy uzyskać dotacje (np. biwak, wycieczka) oraz orientacyjne koszta przedsięwzięcia. Jeśli spełnimy określone wymogi to uzyskamy niezbędne dla nas fundusze.

Coraz więcej opiekunów MDP sięga po pieniądze przeznaczone w gminach na działalność kulturalną i sportową. Możemy zwrócić się z prośbą do takich placówek jak Domy Kultury. Należy zaproponować przygotowanie wspólnego festynu dla dzieci i młodzieży, podczas którego dodatkową atrakcją będą pokazy ratownictwa i sprawności bojowej naszych młodych strażaków. Sam organizowałem takie imprezy i wiem, że dyrektorzy tych placówek potrafią docenić takie inicjatywy ze strony OSP.

Przedstawione źródła dofinansowania naszej działalności w remizach są jednymi z wielu możliwości uzyskania pieniędzy na realizowanie działań naszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

o autorze

komendant74