Pod koniec ubiegłego roku na biurko szefa MSWiA trafił plan Komendy Głównej PSP gdzie utworzyć w najbliższych latach nowe Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze.

W 2019 roku Komendanci Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej dokonali analizy w zakresie utworzenia nowych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, przekształcenia Posterunków na JRG i wzmocnienia etatowego Posterunków z uwzględnieniem między innymi charakterystyki obszaru chronionego, zagrożeń, rozmieszczenia jednostek PSP i gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na podstawie otrzymanych danych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej powstała ‘Analiza w zakresie rozszerzenia sieci jednostek PSP oraz zapotrzebowania na dodatkowe etaty na terenie poszczególnych województw’, następnie trafiła ona do Komendantów Wojewódzkich, którzy przekazali swoje uwagi.

W październiku Komenda Główna PSP wystosowała wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym poinformowano o potrzebie utworzenia nowych jednostek w latach 2020-2022. We wniosku znalazło się osiem lokalizacji.

Pierwsza to Rzeszów, w stolicy Podkarpacia trwa budowa nowej, trzeciej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Zlokalizowana jest blisko skrzyżowania dróg 94 i 19. Budowa ma zakończyć się w tym roku i pochłonie prawie 15 milionów złotych.

Druga to Góra Kalwaria na Mazowszu, w mieście, które ma prawie 12 tysięcy mieszkańców ma powstać Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.  

Trzecia lokalizacja znajduje się również w województwie mazowieckim. To Tłuszcz, w którym obecnie znajduje się Posterunek Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wołominie, zostałaby on przekształcony w JRG. Mazowiecka Komenda Wojewódzka PSP dysponuje już działką o powierzchni 1,2 ha.

Czwarta to Kostrzyn w województwie wielkopolskim. Jak już informowaliśmy, Komenda Miejska PSP w Poznaniu planuje utworzenie w tym mieście nowej, dziesiątej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Piąta to Olsztyn, w stolicy Warmii i Mazur, a dokładnie w południowych dzielnicach ma zostać wybudowana Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 4.

Szósta to Gdańsk. W tym przypadku chodzi o przekształcenie Posterunku JRG 2 w Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 6. Na potrzeby jednostki w 2017 roku przy ulicy Jabłoniowej została oddana do użytku nowa strażnica. 

Siódma to Wrocław. Tamtejsza Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ma w planach utworzenie dziesiątej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Tyniec Mały leżącej pomiędzy drogą krajową nr 35, a drogą S8 i w pobliżu węzła autostradowego Wrocław Południe.

Ósmą, ostatnią lokalizację można uznać praktycznie za zrealizowaną. To Suwałki, od 1 stycznia 2020 roku w mieście działa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2, strażacy wyjeżdżają do zdarzeń z nowej strażnicy, oddanej do użytku w ubiegłym roku.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała nas jednocześnie, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie podjął ostatecznych decyzji w sprawie powyższych lokalizacji.

Obecnie w strukturach Państwowej Straży Pożarnej działają 502 Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze. 

Foto. Paweł Mądry – Fotografia 

o autorze

Redakcja/Łukasz