80 strażaków z jedenastu powiatów wzięło udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Tematyką ćwiczeń było doskonalenie zawodowe umiejętności strażaków w zakresie pompowania wody na duże odległości. Przed przystąpieniem do ćwiczeń omówienia wariantów taktycznych dokonał st. kpt. Leszek Baniecki – starszy specjalista Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu – Kierownik ćwiczeń. Podczas ćwiczeń sprawdzono wiedzę i umiejętności strażaków poprzez rozwinięcie magistrali wężowej w 3 wariantach taktycznych – poinformował mł. kpt. Przemysław Baniecki.

Podczas ćwiczeń przeglądu podoodziałów dokonał Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Herbowski wraz z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. Robertem Wiśniewskim.

Foto. mł. kpt. Przemysław Baniecki

o autorze

Redakcja/Łukasz