Ponad 300 strażaków z kilku województw weźmie udział w ćwiczeniach krajowych Centralnego Odwodu Operacyjnego pod kryptonimem ‘KRAKÓW 2019’.

Ćwiczenia rozpoczną się w czwartek (3.10) i potrwają do piątku (4.10), wezmą w nich udział wydzielone siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego z województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego oraz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ich celem jest sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w obliczu zdarzeń długotrwałych i o bardzo dużych rozmiarach.

Aby jak najwierniej oddać charakter ćwiczeń warunkom rzeczywistym, scenariusz nie jest znany ćwiczącym oraz użyte będą środki pozoracji urealniające zagrożenie.  Jednocześnie ostrzegamy, że w związku z zaangażowaniem w działaniach tak dużej liczby sił i środków mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności – informuje mł. bryg. Sebastian Woźniak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Są to pierwsze od dawana ćwiczenia krajowe Państwowej Straży Pożarnej na terenie tak dużego miasta. Natomiast ostatnie ćwiczenia krajowe w województwie małopolskim odbyły się w 2014 roku w Trzebini.  

Foto. Grzegorz Fortuna  

o autorze

Redakcja/Łukasz