Skuteczna sygnalizacja świetlna i dźwiękowa jest elementem decydującym o czasie i bezpieczeństwie dotarcia na interwencję pojazdu ratowniczego straży pożarnej. O ile z sygnalizację świetlną już coraz więcej strażaków potrafi przyzwoicie opisać w wymaganiach technicznych, to z sygnalizacją dźwiękową kompletnie sobie nie radzą.

Nie pomaga im w tym polskie prawo a wytycznych KG PSP czy też CNBOP PIB po prostu nie ma. Widocznie uznano, że nie jest to ważne albo brakuje tam co gorsza, po prostu wiedzy i wyobraźni. Ja uważam, że jest niestety zupełnie odwrotnie a polskie pojazdy straży pożarnej są jednymi z najgorzej „udźwiękowionych” przynajmniej w Europie, co ma znaczny wpływ na ilość wypadków i kolizji z ich udziałem.

Warto wiedzieć iż podwojenie mocy elektrycznej wzmacniacza ze 100W do 200W czasami niewiele daje bo skutkuje wzrostem ciśnienia akustycznego zaledwie o ok. 2,5 dB. Jednak i te 2,5 dB może przełożyć się na kilkaset metrów słyszalności sygnału w warunkach drogowych. Decybele nie dają się dodawać w taki sposób jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ponieważ oparte są o skalę logarytmiczną. Dlatego 100 dB + 100 dB NIE równa się = 200 dB tylko 103 dB. A np. dwa głośniki po 100 W i ciśnieniu akustycznym 118 dB każdy, w „sumie” wytworzą dźwięk 121 dB. No ale przekroczenie wartości 120 dB z 3 metrów od pojazdu jest bardzo istotne bo charakteryzuje tylko dobrej jakości sygnalizacje dźwiękowe adresowane do pojazdów ratowniczych.

Pod dyskusję dla zainteresowanych przekazuję swoją wizję opisu sygnalizacji dźwiękowej aby była ona wysokiej jakości i miała mierzalne sprawdzalne parametry dla użytkownika czyli strażaka.
Już czas najwyższy aby Komenda Główna i CNBOP też dostrzegła ten ważny aspekt wyposażenia naszych pojazdów ratowniczych i wdrożyła do stosowania w gotowych nowych standardach wyposażenia polskich pojazdów straży pożarnej.

1) Podstawowe urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego o możliwości podawania komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów.

a) wzmacniacza lub zestawu wzmacniaczy sygnałowych o moc. wyjściowej od 100 do 200 W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. Zmiana modulacji poprzez klakson pojazdu.
b) dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100 W każdy i efektywności zmontowanego w całości układu akustycznego min. 120 dB z odległości 3 metrów od pojazdu na wysokości 1,2 metra od podłoża, przystosowane fabrycznie do montażu w zderzaku, gwarantujące rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu. Głośniki dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa użytkowania.

2) Dodatkowy sygnał pneumatyczny (z opatentowanym dźwiękiem emergency) wspomagający podstawowe urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego o efektywności min. 120 dB z odległości 3 metrów od pojazdu na wysokości 1,2 metra od podłoża. Uruchamiany przyciskiem nożnym na miejscu dowódcy i ręcznym w bliskim zasięgu ręki kierowcy. Miejsce zamontowania gwarantujące rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, wkomponowany symetrycznie w przednim zderzaku.

Badania ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji podstawowej oraz dodatkowej wykonane na pojeździe w odległości 3 metrów od przedniego zderzaka pojazdu na wysokości 1,2 metra od podłoża przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Warunki badań zgodnie z R28EKG/ONZ.

W praktyce winno wyglądać to tak jak w powyższych filmach. Mam nadzieję, że koledzy z Raszyna wybaczą mi, że posłużyłem się ich dobrym wzorcem.

Autor: Tomasz Krasowski
Foto. Krzysztof Kalinowski/lovekrakow.pl

o autorze

Redakcja