W sobotę 28 września Szkoła Główna Służby Pożarniczej zainaugurowała rok akademicki 2019/2020.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się od Mszy Świętej w bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. Następnie uroczystości przeniosły się na plac Szkoły Głównej Służby Pożarnej.

Ta część rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu przez dowódcę uroczystości – mł. bryg. Tomasza Klimczaka. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał rektor- komendant SGSP nadbryg. Paweł Kępka.

Droga, którą wybierają ci młodzi ludzie przynosi wiele satysfakcji, szacunku społecznego, ale czasem okupiona jest ciężką pracą i trudem. Choć należy pamiętać, że to nie jest praca – to jest służba. Służba dla drugiego człowieka. Ciężka praca i trud, jaki włada kadra dowódcza, dydaktyczna i naukowa w aktualny wizerunek naszej Uczelni wskazuje na ciągły rozwój. SGSP ma już pierwszych doktorów, co jest także hołdem i uczczeniem 80. rocznicy pierwszego kursu oficerskiego w murach naszej Uczelni – powiedział rektor-komendant.  

Następnie przyszedł czas na ślubowanie. W tym roku słowa ślubowania wypowiedziało 90 osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia I-go stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, które ukończyły przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowe oraz przedstawiciele osób zakwalifikowanych na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżyniera Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wykład inaugurujący pod tytułem ‘Rola prewencji terrorystycznej w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego’ wygłosił major Artur Sybicki z Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.   

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.  

o autorze

Redakcja/Łukasz