Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie postanowiła reaktywować odznakę ‘Warszawski Tygrys’, która została ustanowiona w latach 70 ubiegłego wieku. 

Ustanowienie odznaki jest nawiązaniem do historycznego tytułu „Strażaka-Ratownika”, zwanego potocznie TYGRYSEM. Odznaczenie to nadawane było od roku 1974 dla najlepiej wyszkolonych i sprawnych fizycznie strażaków Warszawskiej Straży Pożarnej.

W obowiązującym Regulaminie wprowadzono dwa stopnie odznaczenia: Odznakę Srebrną i Złotą. Strażacy ubiegający się o ich przyznanie muszą wyróżniać się nieposzlakowaną opinią służbową, szeroką wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi oraz wysoką sprawnością fizyczną. Srebrną Odznakę może uzyskać jedynie 10-ciu najlepszych uczestników corocznych zawodów finałowych. Złotą Odznakę może otrzymać funkcjonariusz, który dwukrotnie uzyskał prawo do przyznania Odznaki Srebrnej.

W celu uzyskania odznaczenia należy wystartować w zawodach składających się z trzech etapów:

– sprawdzian wiedzy teoretycznej zawierający 20 pytań, w tym 16 dotyczących spraw operacyjnych i 4 dotyczących historii Warszawskiej Straży Pożarnej,

– test praktyczny składający się z 6 oddzielnych konkurencji, weryfikujących umiejętności i wiedzę w zakresie posługiwania się sprzętem ratowniczym i znajomości technik ratowniczych,

– test sprawności fizycznej, realizowany na bazie regulaminu zawodów ,,Firefighter Combat Challenge”.

Jak czytamy na stronie Komendy Miejskiej PSP oprócz powodu do dumy, prestiżu i satysfakcji zdobycie odznaczenia to gratyfikacja finansowa, pierwszeństwo w kierowaniu do szkół pożarniczych, kursy i szkolenia oraz pierwszeństwo w awansie na wyższe stopnie służbowe.

o autorze

Redakcja/Łukasz