Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie prowadzi dwa postępowania przetargowe o wartości ponad trzech milionów złotych.

Pierwsze postępowanie przetargowe, które w kwietniu zostanie rozstrzygnięte dotyczy dostawy sześciu samochodów. Trzech lekkich samochodów kwatermistrzowskich typu VAN przystosowanych do przewozu dziewięciu strażaków i trzech lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych typu pickup z napędem 4×4, wyciągarką i zabudową hardtop.

Przedmiotem drugiego postępowania przetargowego jest dostawa samochodów ratowniczo – gaśniczych:

Jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z prawem opcji zakupu od jednego do pięciu samochodów. Wóz powinien posiadać między innymi napęd 4×2, zbiornik wody od 2000 do 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10 procent pojemności zbiornika wody i autopompę dwuzakresową A16/8-2,5/40 wykonaną z brązu.

Jednego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z prawem opcji zakupu od jednego do trzech samochodów. Według SIWZ wóz być wyposażony w napęd 4×2, zbiornik wody o pojemności od 5000 do 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10 procent pojemności zbiornika wody, autopompę dwuzakresową A32/8-2,5/40, system piany sprężonej, działko wodno-pianowe i wyciągarkę.

Oba samochody w wybranych jednostkach ratowniczo – gaśniczych pojawią się pod koniec września br.

Komenda zastrzega, że skorzysta z prawa opcji jeśli uda się uzyskać oszczędności w postępowaniu przetargowym i pozyskać dodatkowe środki finansowe. Ostateczna decyzja zostanie podjęta do końca lipca br.

o autorze

Redakcja/Łukasz