W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło się otwarcie ofert złożonych w drugim przetargu na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Postępowanie przetargowe zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza polega na dostawie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu kategorii drugiej (uterenowiony) ze stałym napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 380 KM, kabiną brygadową i zabudową w układzie skrytek 3+3+1. Wóz powinien być wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10 procent pojemności zbiornika wody, autopompę o wydajności min. 3600 l/min, działko wodno-pianowe DWP 32, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wyciągarkę.   

Część druga przetargu zakłada dostawę czterech identycznych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na podwoziu z napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 280 KM i kabiną brygadową. Zabudowa powinna być wykonana z materiałów nierdzewnych – stali nierdzewna, aluminium lub materiałów kompozytowych. Na wyposażeniu m.in. zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności 2400 l/min, działko wodno-pianowe DWP 24, linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wyciągarka.      

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęła oferta tylko od firmy Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych. W części pierwszej firma z Bielska-Białej zaproponowała GCBA z silnikiem o mocy 410 KM za 1 070 100 zł brutto, natomiast w części drugiej samochody z silnikiem o mocy 360 KM za 3 876 960 zł brutto.  

Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu na sfinansowanie całego zamówienia zamierza przeznaczyć 4 mln 707 tysięcy złotych brutto, z czego 1,1 mln na część pierwszą i 3 mln 607 tys. zł na część drugą.

W dokumentacji przetargowej nie podano informacji do jakich komend trafią nowe wozy. Wiadomo jedynie, że całe zamówienie powinno zostać zrealizowane do 22 listopada br.

Foto. WISS

o autorze

Redakcja/Łukasz