W dniach 27-29 września 2019 r. na terenie poligonu wojskowego Jägerbrück w powiecie Vorpommern Greifswald w Niemczech odbyły się międzynarodowe ćwiczenia pod kryptonimem „Jägerbrück 2019” z udziałem polskich strażaków.

Scenariusz przewidywał: Po długotrwałej suszy na terenie całego kraju występuje duża ilość pożarów lasów. Siły i środki lokalne są niewystarczające, wymaga to uruchomienia pomocy z terenów sąsiednich. Zaopatrzenie wodne w bezpośrednim sąsiedztwie pożarów jest niewystarczające i nie zapewnia wymaganych ilości do gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Ze względu na zaistniałą sytuację w regionie, uruchomiona zostaje procedura ochrony ludności obejmująca współpracę transgraniczną.

Jednym z celów ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie współdziałania Federalnej Służby THW z Państwową Strażą Pożarną z Polski we współpracy z powiatem Vorpommern-Greifswald i krajem związkowym Meklemburgią-Pomorzem Przednim – informuje Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie.

W ćwiczeniach „Jägerbrück 2019” wzięły udział wydzielone siły i środki wchodzące w skład modułu do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów GFFFV SZCZECIN. W sumie 78 strażaków i 24 pojazdy.

Foto. KW PSP Szczecin

o autorze

Redakcja/Łukasz