Zestaw dydaktyczny dla OSP – musisz go mieć!

W najbliższych dniach w użycie wejdzie nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która dodała nowe zadania Ochotniczym Strażom Pożarnym.