1 i 2 grudnia Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski dokonał zmian kadrowych w dwóch Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem 1 grudnia Szef MSWiA Mariusz Błaszczak na wniosek Komendanta Głównego PSP odwołał ze stanowiska opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Kucharskiego i warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosława Hołubowicza.

Od 2 grudnia Leszek Suski powierzył pełnienie obowiązków opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Witoldowi Trojnarowi, dotychczasowemu zastępcy opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, a obowiązki warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej będzie pełnił bryg. Robert Fliciński, który wcześniej pełnił funkcję zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Foto. KW PSP Opole

o autorze

Redakcja/Łukasz