St. bryg. Leszek Suski, Komendant Główny PSP, spotkał się w poniedziałek z przedstawicielami Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. W siedzibie KG PSP poruszono m.in. tematy wzrostu uposażeń strażaków czy naboru do służby w PSP.

Rozmowy dotyczyły także istotnych z punktu widzenia strażaków kwestii dotyczących zwolnień lekarskich, szkoleń i wprowadzenia nowej ustawy modernizacyjnej. Sporo uwagi poświęcono również sporom, które toczą się w kilku województwach Polski.

ZSS „Florian” reprezentowało prezydium związku, na czele z Krzysztofem Oleksakiem, przewodniczącym Zarządu Krajowego „Floriana”. Obie strony zgodnie podkreślały rolę dialogu pomiędzy związkowcami, a Komendą Główną, a także wyraziły wolę współpracy w najważniejszych zagadnieniach.

Foto: KG PSP

o autorze

xchrustx