Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał dziś w Krakowie z przedstawicielami małopolskich samorządów umowy na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki temu do jednostek OSP trafi sprzęt do ratowania zdrowia i życia.

10 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jednostki OSP przeznaczą na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych, 200 defibrylatorów i 630 zestawów ratownictwa medycznego.

– Do Funduszu Sprawiedliwości wpływają pieniądze od ludzi, którzy dopuścili się przestępstwa, złamali prawo, uczynili krzywdę innym. Będzie on realnie i namacalnie służył mieszkańcom Małopolski. Podjąłem bowiem decyzję, że niemałą część środków Funduszu przekażę dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. To ludzie, którzy z wielkim poświęceniem, oddaniem, a często z narażeniem własnego życia, niosą pomoc innym. Zawsze należy im się za to szacunek. Ale w parze z uznaniem powinno iść realne wsparcie – powiedział Zbigniew Ziobro podczas uroczystości w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

To pierwszy etap takiej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości. W przyszłym roku program będzie rozszerzany na pozostałe województwa w Polsce.

Foto. Ministerstwo Sprawiedliwości 

o autorze

Redakcja/Łukasz