W niedzielę 21 lipca 2013 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w&Kraszewicach świętowała jubileusz 100-lecia powstania. Podczas uroczystości jednostka została uhonorowana Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – najwyższym odznaczeniem w&polskim ochotniczym pożarnictwie.

Medal wręczył prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Waldemar Pawlak. W&uroczystościach wzięli również udział m.in. Senator RP Andżelika Możdżanowska, Poseł do PE Andrzej Grzyb, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Podczas uroczystości przedstawiono najważniejsze dzieje OSP Kraszewice, zaprezentowano pierwszy szandar jednostki oraz wyremontowaną strażnicę, a ponadto odsłonięto i&poświęcono tablicę pamiątkową na jej murach.

o autorze

Redakcja