Duże wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych popłynie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort przekaże druhom aż sto milionów złotych!

Podczas konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że w tym roku z Funduszu Sprawiedliwości do jednostek OSP w całym kraju trafi 100 milionów złotych z przeznaczeniem na zakup zestawów R1, defibrylatorów i innego sprzętu. W 2017 roku program wsparcia OSP z FU był realizowany pilotażowo w województwie małopolskim. Z listy 'wypadły’ samochody ratowniczo – gaśnicze. 

Program Funduszu Sprawiedliwości, który nadzoruje jako Minister Sprawiedliwości jest ukierunkowany na podniesienie bezpieczeństwa Polaków. Wiemy bowiem – wskazuje na to statystyka – że najczęściej pierwszymi na miejscu wypadku drogowego są przedstawiciele OSP, którzy często mają bardzo wysokie kwalifikacje, świetne przygotowanie, niestety bywa że z bardzo marnym sprzętem i my tą sytuację chcemy zmienić – powiedział Ziobro.

– Moja decyzja jest wyrazem szacunku Ochotniczych Straży Pożarnych – dodał. Z kolei Edward Siarka, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce powiedział, że takich środków OSP nigdy nie miała.

Skąd właściwie tyle milionów? Do Funduszu Sprawiedliwości wpływają pieniądze zasądzone przez sąd od sprawców przestępstw. Ostatnie zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu będą mogły pomagać poszkodowanym.

Wiadomo, że przy rozdziale pieniędzy będzie decydowała ilość jednostek OSP w danym województwie. Odpowiedni wniosek będą musiały złożyć samorządy.

O dokładnych warunkach i terminach poinformujemy w ciągu kilku dni na naszym serwisie.

Dzisiaj w Rabce-Zdroju odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu dla małopolskich jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Za 10 mln złotych druhowie zakupili m.in. czternaście samochodów ratowniczo – gaśniczych, prawie 200 defibrylatorów i 600 zestawów OSP/PSP-R1.

Konferencja prasowa Zbigniewa Ziobry, Edwarda Siarki i Michała Wosia.

Foto. Ministerstwo sprawiedliwości

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl