Mundurowi, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim będą mieli możliwość otrzymania 100% uposażenia. Jest jednak jeden warunek – będą oni na zwolnieniu nie więcej niż 90 dni w ciągu roku.

Funkcjonariusze służb mundurowych mogą cieszyć się, iż przepisy obniżające wysokość uposażenia do 80% w czasie choroby zostaną częściowo cofnięte. Resort Spraw Wewnętrznych otrzymał projekt ustawy wprowadzającej zmiany do ustaw pragmatycznych o Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu oraz Służbie Celnej.

Dokument przygotowała Grupa Robocza Dialogu Społecznego przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji ds. podsumowania działania ustawy o L4. Wnioskodawcy chcą, by projekt trafił do Sejmu jako inicjatywa rządowa. W pracach nad projektem uczestniczyli nie tylko związkowcy, ale i szefowie poszczególnych formacji oraz przedstawiciele ministerstwa.

Projekt ustawy zakłada, że funkcjonariusz będzie miał prawo do otrzymania pełnego uposażenia w czasie choroby trwającej łącznie 90 dni w ciągu roku kalendarzowego. Środki finansowe, które zostaną uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej, który będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim od 91 dnia choroby w całości zostaną przeznaczone na nagrody i zapomogi.

Wprowadzenie 90-dniowej ochrony dla chorych spowoduje, że skończą się problemy związane z organizacją służby. Wprowadzenie zastępstw w formacji, gdzie są trzy różne systemy pracy (24 godziny, 12 godzin oraz 8 godzin, w zależności od wykonywanych zadań) nie ułatwiał zadania. Poza tym w krajach Unii Europejskiej z sukcesem są stosowane kilkumiesięczne okresy ochrony chorych funkcjonariuszy. – powiedział Krzysztof Oleksak, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów uważa, że nowe zasady powinny objąć także żołnierzy zawodowych i służby specjalne

o autorze

OLGA