Już w poniedziałek 3 lutego ruszą nabory wniosków o środki na realizację zadań w ramach programów ‘OSP – 2020’ i ‘MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020’. Do podziału jest 11 milionów złotych.

Na realizację programu ‘MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020’ w budżecie województwa mazowieckiego zarezerwowano 3 miliony złotych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może złożyć wniosek o pomoc finansową z przeznaczeniem na remont pomieszczeń lub części pomieszczeń w remizie OSP, zakup wyrobów budowlanych, pokrycie kosztów robocizny i finansowanie kosztów dokumentacji.

Zgodnie z opisem zadania dofinansowanie zadania przez województwo wyniesie do 20 tysięcy złotych.

Na program ‘OSP – 2020’ władze Mazowsza zamierzają przeznaczyć 8 milionów złotych. Tak jak w przypadku ‘MAZOWIECKIE STRAŻNICE – 2020’ wniosek składa wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Samorząd województwa udzieli wsparcia do 100 tysięcy złotych na zakup nowego ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, do 70 tysięcy złotych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. W przypadku sprzętu do ratownictwa medycznego/ technicznego/ drogowego dofinansowanie nie przekroczy 50% wartości poszczególnej wnioskowanej rzeczy.

W marcu Sejmik może podjąć decyzję o udzieleniu pomocy finansowej na zakup kompletów ubrań specjalnych, hełmów, butów i rękawic. Jeśli będzie ona pozytywna dofinansowanie nie przekroczy 50% wartości poszczególnej wnioskowanej rzeczy.

Nabór wniosków rozpocznie się w poniedziałek 3 lutego i potrwa do piątku 14 lutego. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Foto. Anna Grzejszczyk/Gmina Piaseczno 

o autorze

Redakcja/Łukasz