Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy w Klukowo w województwie podlaskim otrzymają 140 tysięcy złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu.

3 grudnia w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Uszyński – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Bożeny Ciborowskiej – Skarbnik Gminy w obecności Ministra Marcina Romanowskiego oraz Poseł Aleksandry Szczudło podpisał umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Całkowita kwota zadania to 146 730,83 zł, z czego 140 tysięcy to dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości. Środki pozwolą na zakup następującego sprzętu, OSP Klukowo otrzyma nowe hełmy, OSP w Kuczynie cylindry rozpierające z wymiennymi końcówkami, wysokociśnieniowe poduszki o nośności 50-300 kN wraz z butlą i defibrylator, OSP w Trojanowie defibrylator, agregat prądotwórczy i hełmy, a OSP Wyszonki Kościelne hełmy, buty gumowe, rękawice, detektor wielogazowy i butle kompozytową.

Dodatkowo wszystkie jednostki otrzymają komplety ubrań specjalnych.  

Foto. OSP Klukowo 

o autorze

Redakcja/Łukasz