Grubo ponad miliard złotych – tyle pieniędzy przez 15 lat straż pożarna dostała w Unii Europejskiej.

Dokładnie 15 lat temu, 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu akcesyjnego Polska została członkiem Unii Europejskiej. Czy na wejściu do wspólnoty zyskała straż pożarna? Oczywiście! Żeby pokazać o jakich kwotach mówimy skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Większość ze wspomnianego na początku miliarda złotych trafiła do Państwowej Straży Pożarnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W perspektywie finansowej 2007-2013 Komenda Główna PSP i Komendy Wojewódzkie PSP w Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Toruniu, Warszawie i Krakowie zrealizowały dziewięć projektów o łącznej wartości 557 882 402,49 zł, z czego 473 967 075,37 zł to dofinansowanie unijne.

Były to następujące projekty:

Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych – 186 279 175,36 zł

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego – 186 262 829,83 zł

Trans-BiaLubOl. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim – 8 791 172,00 zł

Na straży bezpiecznej drogi – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do ratownictwa technicznego na drogach woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego – 8 403 538,61 zł

Bezpieczne Południe – rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej – 25 619 100,00 zł

Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach – 26 498 999,99 zł

Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I – 5 000 000,00 zł

Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II – 6 651 452,25 zł

Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III – 104 316 134,45 zł

Natomiast w trwającej jeszcze perspektywie 2014-2020 zostały zrealizowane dwa projekty: ‘Poprawa efektywności energetycznej w 5 obiektach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poprzez kompleksową termomodernizację, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego’  – 3 022 055,00 zł i ‘Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu’ 2 353 539,72 zł.

W trakcie realizacji są poniższe projekty:

Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego – 5 068 758,57 zł

Kompleksowa termomodernizacja strażnic Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zlokalizowanych w Łęczycy i Skierniewicach – 3 990 006,00 zł

Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu – 3 010 567,16 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu -4 605 695,53 zł

Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – 2 491 986,00 zł

Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie – 845 952,49 zł

Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach – 2 039 879,00 zł

Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych – 141 181 000,00 zł

Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV – 258 823 529,42 zł

Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I – 202 750 000,00 zł

Łączna wartość wszystkich projektów wartości 630 182 968,89 zł, z czego 535 472 189,51 zł to przyznane dofinansowanie unijne.

Według naszych informacji Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej złożyła kilka miesięcy temu dokumenty o dofinansowanie drugiego etapu projektu ‘Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym’. Nie wiadomo jeszcze, kiedy i czy w ogóle zostanie podpisana umowa na dofinansowanie.

Regionalne Programy Operacyjne

W ciągu dwóch perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020 samorządy, ochotnicze straże pożarne, komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie skorzystały ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych. Pieniądze były i są jeszcze przeznaczane na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych, sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań i termomodernizację budynków.

Dobrym przykładem są województwa mazowieckie i podkarpackie. W ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 podpisano 16 umów, a w ramach RPO WM 2014-2020 – 30 umów. Ich łączna wartość to ponad 78 milionów złotych, z czego ponad 46 milionów złotych to dofinansowanie unijne. Z kolei na Podkarpaciu od 2007 zrealizowano 70 projektów o wartości prawie 149 milionów złotych, dofinansowanie wyniosło 117,41 mln zł, największym beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

W pozostałych województwach największe wsparcie trafiło do strażaków w poprzedniej perspektywie finansowej, natomiast w jeszcze trwającej perspektywie ogłoszono tylko kilka naborów wniosków lub całkowicie zrezygnowano z dofinansowania projektów dotyczących straży pożarnej.

Programy Współpracy Transgranicznej

Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne korzystają chętnie również z programów transgranicznych. Za przyznane środki polscy strażacy wspólnie ćwiczą z kolegami z Czech, Litwy, a nawet Ukrainy i Białorusi. Kupowane są samochody ratowniczo – gaśnicze i sprzęt specjalistyczny.

W tym miejscu warto wspomnieć dwa projekty. Pierwszy projekt to „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” zrealizowany w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Po stronie polskiej zakupiono 10 samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP, trzy samochody dla Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce, a po stronie białoruskiej – 15 samochodów. Do tego doszły szkolenia, w których wzięło udział prawie 60 strażaków.

Drugi projekt pod nazwą ‘Bezpieczne Pogranicze’, który jest realizowany w ramach Programu V-A Republika Czeska – Polska. W projekcie uczestniczą Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (partner wiodący), we Wrocławiu i w Katowicach oraz Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,  Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Libereckého kraje i Moravskoslezského kraje.

Przyznane środki Państwowa Straż Pożarna przeznaczyła między innymi na zakup trzech samochodów specjalnych z drabiną, które trafiły do komend w Jeleniej Górze, Nysie i Wodzisławiu Śląskim. Dodatkowo w Ostawie w Czechach przeprowadzono polsko-czeskie szkolenia dla kierowców wozów strażackich.

Polska w UE

Od początku członkostwa w Unii Europejskiej Polska otrzymała ponad 163 miliardy euro. Najwięcej, bo aż 103 miliardy przeznaczono na politykę spójności, która ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju wszystkich regionów UE. Na drugim miejscu jest Wspólna Polityka Rolna – tutaj przez 15 lat do Polski trafiło ponad 55 mld euro.

o autorze

Redakcja/Łukasz