28 września 2016 roku  Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Głównym PSP nadbrygadierem Leszkiem Suskim wyróżnił 151 małopolskich strażaków, którzy zasłużyli się w czasie zabezpieczania ŚDM.

Dziękuję Wam za profesjonalizm, zaangażowanie i patriotyczną postawę podczas realizacji zadań związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży  – powiedział minister Jarosław Zieliński do wyróżnionych funkcjonariuszy. Jesteśmy dumni z tego, co udało się nam zrobić. Polska okazała się krajem bardzo gościnnym i bezpiecznym – dodał.

1-28211Podczas Światowych Dni Młodzieży do zadań Państwowej Straży Pożarnej należało zabezpieczenie przeciwpożarowe miejsc pobytu Ojca Świętego i zaproszonych gości, miejsc spotkań i pobytu wiernych oraz miejsc związanych z organizacją uroczystości religijnych. W czynnościach tych każdego dnia było zaangażowanych od 600 do ponad tysiąca funkcjonariuszy PSP wspomaganych przez jednostki OSP.

1-28212Oprócz wiceszefa MSWiA na uroczystości obecni byli nadbrygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, brygadier Stanisław Nowak, małopolski komendant wojewódzki PSP, oraz jego zastępca, starszy brygadier Piotr Konar, a także zaproszeni oficerowie PSP i wyróżnieni strażacy.

MSWiA

o autorze

Redakcja