Dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ‚Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV’. Beneficjentem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

W sumie podczas uroczystości podpisano 14 umów na dofinansowanie projektów transportowych o łącznej wartości 8,8 mld złotych, z czego 4,9 mld stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Państwową Straż Pożarną reprezentował Komendant Główny gen. brygadier Leszek Suski.

Przedmiotem projektu ‚Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV’ jest dostawa specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych w tym:

– ciężki samochód ratownictwa technicznego z rotatorem -7 szt.,
– ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zbiornikiem wody o poj. min. 7000 l – 17 szt.,
– ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem rat. drog. – 46 szt.,
– samochód dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko dowodzenia) – 1 szt.,
– samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 6 szt.,
– średni samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem rat. drog. – 68 szt.,
– zestaw do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym – 26 szt.,
– zestaw narzędzi hydraulicznych o zwiększonym potencjale do ratownictwa drog. – 79 szt.

Całkowita wartość projektu to 200 milionów złotych, z czego 168 milionów to środki unijne.

o autorze

Redakcja/Łukasz