Dzisiaj w Komendzie Głównej PSP odbyło się podpisanie umowy na budowę Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Prace dotyczące nowego SWD rozpoczęły się 2016 roku od powołania Zespołu do opracowania dokumentacji przetargowej. Następnie przeprowadzono dialog techniczny z zainteresowanymi podmiotami. Efektem wszystkich prac było ogłoszenie 16 maja 2017 roku postępowania przetargowego. Swoje oferty złożyły trzy firmy i dwa konsorcja.

18 lutego bieżącego roku Komenda Główna PSP za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez konsorcjum: S&T Services Polska Sp. z o.o. i ABAKUS Systemy Teleinformatyczne o wartości 19 mln 63 tysięcy złotych brutto.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zmieniona zostanie architektura SWD PSP z rozproszonej na scentralizowaną, co usprawni procesy obsługi zdarzeń oraz umożliwi łatwiejszą integrację z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, w tym w szczególności z systemem powiadamiania ratunkowego. Nowe SWD PSP to także platforma współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają nieodpłatny dostęp do modułu systemu – poinformowała Komenda Główna PSP.

Umowę z upoważnienia Komendanta Głównego PSP podpisał st. bryg. Krzysztof Hejduk.

Termin wykonania zamówienia to koniec listopada 2019 r.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz