3 marca 2000 roku Zarządzeniem ówczesnego Ministra Zdrowia Marka Balickiego został utworzony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”. Tym samym zlikwidowano Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego.

Celem LPR stało się udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • ratowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia osób, które uległy wypadkom lub nagłym zachorowaniom,
  •  transportowania chorych do ośrodków specjalistycznych, gdy czas i warunki transportu mogą decydować o rokowaniu chorego,
  •  w szczególnych przypadkach transportu krwi, środków medycznych i specjalistów,
  •  transportu zespołów transplantologów, organów i chorych do przeszczepu narządów.

Ratownik 6 🚁💪🚑#Ratownik6 #HEMS #LPR

Opublikowany przez Fotografia Ratownicza Jacek Krawczyk Sobota, 30 marca 2019

Obecnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe to 21 stałych baz i jedna baza sezonowa. Flota składa się 34 maszyn: 19 śmigłowców EC135 w wersji P2+, 10 śmigłowców EC135 w wersji P3, dwóch samolotów Piaggio P.180 Avanti, trzech samolotów szkoleniowych Tecnam P2008JC MkII i dwóch śmigłowców szkoleniowych Robinson R44 Raven II.

Załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w 2019 roku znów zrealizowały największą liczbę misji w historii. Śmigłowce HEMS wykonały 11 821 misji, w tym 10 366 lotów do nagłych zdarzeń oraz 1 455 transportów międzyszpitalnych. Samolotami zrealizowano 470 transportów.

📣 Dzisiaj bardzo ważny dzień dla #lotniczepogotowieratunkowe – 20 ROCZNICA POWSTANIA #LPR03 marca 2000 r….

Opublikowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Wtorek, 3 marca 2020

Foto. Jacek Krawczyk

o autorze

Redakcja/Łukasz