Dokładnie 23 lata temu – 1 stycznia 1995 roku ówczesny Komendant Główny PSP nadbryg. Feliks Dela zameldował najwyższym władzom RP uruchomienie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Melduję, że zgodnie z art. 127 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 stycznia 1995 r. uruchomiłem krajowy system ratowniczo-gaśniczy, stanowiący integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa” – powiedział Komendant Dela.

Głównym celem systemu jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

KSRG opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium RP, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny PSP. To on podejmuję decyzję o włączeniu jednostek straży pożarnej do systemu.

System działa na trzech poziomach:

powiatowym – podstawowy poziom wykonawczy, działania prowadzone są przez siły powiatu,
wojewódzkim – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające,
krajowym – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły województwa są niewystarczające.

Obecnie KSRG to:

501 jednostek ratowniczo – gaśniczych, w tym pięć działających w szkołach pożarniczych PSP,
Około 4380 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
14 Wojskowych Straży Pożarnych,
4 Zakładowe Straże Pożarne,
1 Lotniskowa Straż Pożarna.

Twórca Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego generał brygadier Feliks Dela zmarł 14 lipca 2017 roku w wieku 74 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Foto. Sebastian Komorowski

o autorze

Redakcja/Łukasz