Prawie 240 milionów złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dzisiaj odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie.

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa” o łącznej wartości 280 milionów złotych z czego 238 milionów to dofinansowanie unijne. Będzie realizowany do końca grudnia 2022 roku.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Nowy statek będzie posiadał funkcje poszukiwania i ratowania rozbitków, udzielania im pomocy medycznej, stworzenia ośrodka koordynacyjnego w przypadku masowych akcji ratowniczych, zwalczanie zagrożeń chemicznych na morzu, w tym zagrożeń olejowych, gaszenie pożarów na statkach w celu ratowania życia, a także awaryjny odładunek statku będącego w niebezpieczeństwie, holowania awaryjne i asysta ratownicza.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa to obecnie dwa Morskie Ratownicze Centra Koordynacyjne, dziesięć Morskich Stacji Ratowniczych i dwie Brzegowe Stacje Ratownicze. Na wyposażeniu posiada trzy statki SAR-3000, siedem statków SAR-1500, wielozadaniowy statek ratowniczy, statek ratowniczy do zwalczania zanieczyszczeń olejowych, łodzie RIB i samochody ratownicze.

o autorze

Redakcja/Łukasz