Państwowa Straż Pożarna to jeden z przykładowych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), który jest następcą dwóch edycji Programu Infrastruktura i Środowisko (2007-2013 i 2014-2020).

FEnIKS będzie największym w Polsce i Unii Europejskiej programem wdrażanym z pieniędzy unijnych. Fundusze będziemy inwestować w projekty środowiskowe, energetyczne, transportowe, ale także wspierać będziemy kulturę i ochronę zdrowia. Realizując FEnIKS będziemy czerpać z dotychczasowych doświadczeń przy realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko – powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach przystosowania do zmian klimatu planuje realizację inwestycji, których celem będzie rozwój potencjału służb publicznych poprzez rozwój monitoringu, systemów prognozowania i ostrzegania przez stanami nadzwyczajnymi oraz systemów ratowniczych i doposażenie służb ratowniczych.

W tej i innych części będzie mogła skorzystać Państwowa Straż Pożarna, która obecnie realizuje trzy projekty: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”, „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” i „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”. Łączna wartość dofinansowania tylko tych trzech projektów to ponad 736 milionów złotych.

Do 18 lipca trwają konsultacje społeczne Programu.

o autorze

Redakcja/Łukasz