Sprzęt za dwa i pół miliona złotych trafi niebawem do jednostek OSP z powiatu słupskiego.

Pod koniec lipca komisja konkursowa przyznała gminie Potęgowo środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację projektu pod tytułem „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG”.  Celem projektu jest wzmocnienie odporności regionu na zmiany klimatu, w tym powodzie i susze, poprzez doposażenie jednostek ratowniczych reagujących w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych.

W ramach projektu do września przyszłego roku planowany jest zakup m.in. ubrań specjalnych, kamer termowizyjnych, zestawu poduszek wysokociśnieniowych, defibrylatorów, pilarek, aparatów powietrznych, motopomp itp. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na remont kilku remiz i montaż odciągów spalin.

Liderem projektu jest Gmina Potęgowo, a partnerami Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Słupsk i Gmina Kobylnica.

o autorze

Redakcja/Łukasz