Aż 85 gmin z Małopolski otrzyma pomoc finansową na remonty i modernizację remiz OSP, które znajdują się na ich terenie. Pod koniec kwietnia na sesji sejmiku, radni zdecydowali o przekazaniu na tegoroczną edycję konkursu „Małopolskie Remizy” aż 2,5 mln zł z budżetu województwa.

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy” sfinansowane mogą być prace budowlane i remontowe w remizach ochotniczych straży pożarnych z naszego województwa. W szczególności gminy – bo to one przygotowują dokumenty aplikacyjne – mogą ubiegać się o środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej. Ale otrzymane wsparcie można przeznaczyć także na prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół remiz.

Województwo Małopolskie ogłasza konkurs „Małopolskie Remizy” od 2009 r. Od 2013 r. jest on realizowany wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który współfinansuje prace obejmujące termomodernizację budynków, wymianę okien i drzwi czy inwestycje związane z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. czy wykorzystującej odnawialne źródła energii. Efektem współpracy są remonty w 172 remizach OSP za łączną kwotę prawie 6,5 mln zł.

Przypomnijmy, że program „Małopolskie Remizy”, to obok „Bezpiecznej Małopolski” dwa najważniejsze konkursy dedykowane strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Dzięki temu gminy mogą otrzymać wsparcie finansowe na remonty i prace budowlane w remizach OSP. W latach 2009-2016 przeznaczono na ten cel ponad 26,5 mln zł, co pozwoliło przeprowadzić remonty w 701 małopolskich remizach OSP.

Foto. Grzegorz Fortuna

o autorze

Redakcja/Łukasz