268 lat temu, 5 lutego 1752 roku marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński powołał w Ostrowie Wielkopolskim pierwszą na ziemiach polskich zawodową straż pożarną.

Marszałek był właścicielem miasta, wydał rozporządzenie ‘Porządek ogniowy miasta Ostrowa’ na mocy którego powołana została pierwsza w Polsce zawodowa straż pożarna.

Późniejsze losy, jakie potoczyły się pod koniec XVIII wieku, a przede wszystkim rozbiory Polski, przyczyniły się, że zaniechano dalszej działalności zawodowej straży pożarnej na ternie miasta. Władze miejskie próbowały przeciwdziałać pożarom oraz innym zagrożeniom na zasadzie zobowiązania mieszkańców do udziału w gaszeniu pożarów.

115 lat później, w 1867 roku w Ostrowie Wielkopolskim powstaje Ochotnicza Straż Pożarna przeznaczona do walki z pożarami. Kolejne lata przyczyniły się do rozwoju jednostki oraz stopniowego pozyskiwania sprzętu pożarniczego. W roku 1926 następuje poświęcenie wieży oraz zmodernizowanej strażnicy OSP, której ogólna bryła pozostaje niezmieniona aż do dnia dzisiejszego.

Zawodowa straż pożarna wróciła do miasta dopiero w 1951 roku. Z dniem 1 stycznia na bazie obiektów i sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej utworzono Miejskie Pogotowie Zawodowej Straży Pożarnej przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej pod zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej. Komendantem Pogotowia, a jednocześnie Komendantem Miejskim Straży Pożarnych został Stefan Wielgosz – dotychczasowy Naczelnik miejskiej OSP, urlopowany społecznie z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.

Obecnie Komenda Powiatowa PSP wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą zlokalizowana jest przy ulicy Stefana Batorego, w strażnicy, która jest jedną z największych w województwie wielkopolskim. Na bazie komendy działa Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego OSTRÓW, realizuje poziom gotowości operacyjnej A, B i C.

Foto. archiwum KP PSP Ostrów Wlkp. 

o autorze

Redakcja/Łukasz