30 lat temu, 1 lipca 1992 r. powstała zawodowa, umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja – Państwowa Straż Pożarna.

Państwowa Straż Pożarna powstała na mocy ustawy z sierpnia 1991 roku, która określała organizację formacji, w tym nowe stopnie itp., prowadzenie akcji, wykonywanie czynności w czasie klęsk żywiołowych, rozpoznanie zagrożeń, szkolenie i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych usprawniające system alarmowania i współdziałania z innymi służbami.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 1992 roku, później rozpoczęło się mozolne wdrażanie uchwalonej ustawy. 25 stycznia powołano pierwszego Komendanta Głównego PSP – st. bryg. Feliksa Delę. 

1 lipca 1992 roku ruszyła realizacja zadań, które otrzymała Państwowa Straż Pożarna. Data jest uważana za formalny początek formacji.

Obecnie Państwowa Straż Pożarna liczy prawie trzydzieści tysięcy funkcjonariuszy.

Foto. Łukasz Rutkowski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl