30 lat temu, 24 sierpnia 1991 roku uchwalona została Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Ustawa została złożona przez grupę posłów pod koniec 1990 roku, następnie została skierowania do dwóch komisji: ustawodawczej oraz administracji i spraw wewnętrznych. Prace w komisjach trwały kilka miesięcy, następnie została przyjęta i trafiła do Senatu, skąd wróciła do Sejmu z poprawkami.

Ostatecznie 24 sierpnia 1991 roku posłowie zdecydowali przyjąć ustawę wraz z częścią poprawek senatorów. Później została podpisana przez Prezydenta Lecha Wałęsę.

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej określa najważniejsze zadania formacji, jej organizację i prowadzenie akcji, zasady finansowania, korpusy i stopnie, służbę, uposażenie, sprawy mieszkaniowe, prawa i obowiązki strażaków oraz wykonywanie zadań poza granicami.

W ciągu trzydziestu lat ustawa była wielokrotnie dostosowywana do zmieniających się przepisów krajowych i unijnych.

o autorze

Redakcja/Łukasz