Pogranicznicy, strażacy oraz funkcjonariusze służby więziennej otrzymają dodatkowe 300 zł miesięcznie, jeśli w budżecie zostaną pieniądze z rezerwy celowej na usuwanie powodzi. Nie pozostaje nic innego jak modlić się o dobrą pogodę i spokojny, bez żadnych anomalii pogodowych rok.

Do Sejmu ponownie trafi ustawa budżetowa na 2012 rok. Senat przyjął bowiem do niej 11 poprawek. 180 zgłoszonych głównie przez senatorów opozycji odrzucił. Nie zyskały m.in. akceptacji Senatu propozycje obligatoryjnej podwyżki o 300 zł uposażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej.

Utrzymane zostało zatem proponowane przez rząd rozwiązanie, zgodnie z którym osoby służące w tych formacjach otrzymają wypłaty pod warunkiem, że nie zostanie wykorzystana rezerwa celowa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli usuwanie m.in. skutków powodzi, kataklizmów czy huraganów. W praktyce oznacza to, że podniesienie uposażeń w tych służbach zależeć będzie od pogody w Polsce. Na ten cel może być przeznaczone 76,16 mln zł. Do pograniczników może trafić 16,44 mln zł. Funkcjonariusze Służby Więziennej mogą liczyć na 27,24 mln zł, pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej na 30 mln zł, a w Biurze Ochrony Rządu na 2,3 mln zł.

Przypomnijmy, że policjanci i żołnierze zawodowi mają już zagwarantowane podwyżki. Otrzymają po 300 zł miesięcznie bez żadnych warunków dodatkowych. Innym pozostały jedynie modły oraz ogromny cud.
&

Źródło: GazetaPrawna.pl

o autorze

Redakcja