Ponad 46 tys. funkcjonariuszy BOR, strażaków i pograniczników otrzyma po 300 zł podwyżki brutto; rząd przyjął rozporządzenia konieczne do wypłaty pieniędzy. Łącznie na podwyżki zostanie przeznaczone ponad 76 mln zł – podało MSW.

Specjalną rezerwę celową przeznaczoną na podwyżki utworzył minister finansów. „Aby umożliwić podwyżki dla funkcjonariuszy trzech służb podległych MSW, musiało zostać przygotowanych siedem projektów rozporządzeń – trzy Rady Ministrów i cztery ministra spraw wewnętrznych” – powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.

Jak dodała rząd przyjął rozporządzenia 15 października. Niezbędne rozporządzenia w tej sprawie opracowało również MSW. „Rozporządzenia te podpisze minister spraw wewnętrznych. Następnie będą jeszcze wymagały podpisu ministra pracy i polityki socjalnej” – powiedziała Woźniak.

W połowie września resort informował, że planuje wypłatę podwyżek od października. Wyższe wynagrodzenia mają też dostać funkcjonariusze Służby Więziennej.

Po 300 zł podwyżki od pierwszego lipca br. otrzymali policjanci i żołnierze. Zapowiedział je w swoim expose premier Donald Tusk, co spowodowało protesty związkowców zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Domagali się oni podwyżek dla wszystkich służb podległych MSW oraz dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W grudniu zeszłego roku oflagowane zostały jednostki i posterunki poszczególnych formacji. Miesiąc później w wielu miejscach kraju w samo południe na kilka minut włączono syreny i sygnalizację świetlną w pojazdach służbowych. Funkcjonariusze SG przeprowadzili także strajk włoski na lotnisku Chopina w Warszawie oraz na przejściach granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Medyce. W Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, miastach – organizatorach Euro 2012 – odbyły się pikiety.

Po tych protestach, w połowie lutego, MSW poinformowało, że podwyżki dla pograniczników, strażaków, więzienników i funkcjonariuszy BOR zostaną wypłacone od 1 października 2012 r., jeśli do 30 września w rezerwie celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozostanie co najmniej 76 mln zł. Taką poprawkę do budżetu państwa następnie wprowadził Sejm.

Jak informowało już wcześniej MSW, poszczególne formacje mają dostać na podwyżki odpowiednio: Straż Graniczna – 16 mln 438 tys. zł, PSP – 30 mln 226 tys. zł, BOR – 2 mln 256 tys. zł oraz Służba Więzienna – 27 mln 240 tys. zł.

Z danych MSW wynika, że po tej podwyżce przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych (wraz z nagrodą roczną) będzie wynosiło średnio: w Straży Granicznej – 4 402 zł (brutto), w Państwowej Straży Pożarnej – 4 280 zł, w Biurze Ochrony Rządu – 4 539 zł.

Źródło: Gazeta Prawna

o autorze

Redakcja