22 lutego br o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14 odbędzie się Uroczystość podsumowania VII edycji Programu „Strażacy w honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Organizatorzy Programu, Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polski Czerwony Krzyż, od początku jego realizacji postawilisobie cel: dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez jednostki strażackie w całym kraju oraz poprawę zaopatrzenia służby zdrowia w krew. Po raz siódmy udało się w stu procentach!

Strażacy zawsze są pierwsi i gotowi do akcji. Ratują nasze życie codziennie z narażaniem własnego, gaszą pożary, usuwają skutki kataklizmów i wypadków, wykonują wiele trudnych zadań, pomagając ludności cywilnej. W ratowaniu życia są „niedoścignieni” – w przenośni i dosłownie. Pomimo ogromy zajęć w codziennej pracy, znajdują jeszcze czas na honorowe oddanie krwi oraz zachęcanie innych do tego rodzaju pomocy.

Pierwsza, pilotażowa edycja „Ognistego Ratownika” trwała tylko od października do grudnia 2006 r., a zaowocowała pozyskaniem 1.300 litrów krwi. W 2007 r. druga edycja przyniosła 4.700 litrów. Trzecia w 2008 roku powiększyła wynik do 5.756, czwarta w 2009 roku przyniosła 5.786 litrów krwi. W 2010 roku – 6.162, w 2011 – 5.592 litry i 5.600 litrów w roku ubiegłym.

Łącznie Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przyniósł 34.896 litrów bezcennego leku dla osób chorych, ofiar wypadków, dla wszystkich nas, którzy w każdej chwili mogą znaleźć się „po drugiej stronie igły”.

Po raz siódmy pragniemy im za ten dar podziękować, w imieniu organizatorów oraz wszystkich, którym „strażacka-gorąca krew” uratowała życie.

Laureaci
VII edycji
„Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

W ocenie jednostek PSP, OSP i JRG Komisja brała pod uwagę wskaźnik: „ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce”.

W ocenie zaangażowania strażaków indywidualnych uwzględniono:

-zakres działań promocyjnych i organizacyjnych
-aktywność promocji
-efektywność podejmowanych działań.

W kategorii I – Najaktywniejsza Jednostka Państwowej Straży Pożarnej:

Zdobywcę I miejsca – KP PSP Brzesko, okręg małopolski
Zdobywcę II miejsca – KP PSP Błonie, okręg mazowiecki
Zdobywcę III miejsca – KM PSP Gdynia, okręg pomorski

W kategorii II – Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej:

Zdobywcę I miejsca – OSP Bieniewo, okręg mazowiecki
Zdobywcę II miejsca – OSP Zakrzów, okręg małopolski
Zdobywcę III miejsca – OSP przy ZM w Bydgoszczy, okręg kujawsko-pomorski

W kategorii III – Najaktywniejsza Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza:

Zdobywcę I miejsca – JRG PSP Krznica Górska, okręg małopolski
Zdobywcę II miejsca – JRG PSP Sulechów, okręg lubuski
Zdobywcę III miejsca – JRG OSP Polfa S.A. Pabianice, okręg łódzki

W kategorii IV – Najaktywniejszy Strażak Indywidualny:

Zdobywcę I miejsca, Pan Paweł Gil, KM PSP Gdynia, okręg pomorski
Zdobywcę II miejsca, Pan Marek Hołda, OSP Zakrzów, okręg małopolski
Zdobywcę III miejsca, Pan Włodzimierz Żabka, KP PSP Błonie, okręg mazowiecki

Źródło: PCK

o autorze

Redakcja