Dokładnie rok temu, 4 marca w Polsce został zdiagnozowany pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19.  Pierwszym pacjentem, u którego stwierdzono pozytywny wynik był 66 letni mężczyzna z miejscowości Cybinki w woj. lubuskim.

Ten rok bez wątpienia zapisze się w kartach historii. Skala zachorowań i łatwość rozprzestrzeniania się choroby zmieniła życie osobiste oraz zawodowe każdego z nas. Jak podają statystyki w Polsce na COVID-19 zachorowało ponad 1,7 mln osób z czego 1,4 mln uznano za „ozdrowieńców” a ponad 40 tys. niestety zmarło.

Wśród strażaków PSP oraz OSP od początku pandemii do chwili obecnej odnotowano 3 851 zachorowań (3456 PSP/395 OSP) , z czego liczba „ozdrowieńców” wynosi 3 676  (3291 PSP/385 OSP) natomiast w izolacji pozostaje 175 ratowników (165 PSP/10 OSP) . Ponadto, w kwarantannie przebywa aktualnie 178 ratowników (159 PSP/19 OSP).

Strażacy dostosowali się do działań w warunkach zagrożenia COVID-19

W obliczu nowego zagrożenia spowodowanego COVID-19, w celu zapewnienia realizacji ustawowych zadań tj. ratowania zdrowia, życia mienia i środowiska w jednostkach PSP szybko opracowano i wdrożono procedury reżimu sanitarnego, dokonywane były i są na bieżąco zakupy środków dezynfekujących oraz środków ochrony indywidualnej w tym maseczki różnego typu oraz rękawiczki jednorazowe. Ograniczono do niezbędnego minimum możliwość przebywania osób „z zewnątrz” w poszczególnych komendach/jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Strategicznym działaniem była też czasowa reorganizacja systemu pracy strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych tj. standardowy system, w którym służba odbywa się z podziałem na 3 zmiany osobowe zastępowano okresowo systemem 4 zmian. Powyższe pozwalało potencjalnie zmniejszyć liczbę osób, które miały ze sobą kontakt w jednym czasie, co wpływało na zmniejszenie liczby zakażeń. Ponadto, wprowadzono zasadę, iż proces przekazywania zmiany zdającej i przyjmującej musiał odbywać się w taki sposób aby funkcjonariusze nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu.

Wszystkie powyższe działania spowodowały, że strażacy przez cały czas interweniowali i nadal interweniują tam gdzie jest potrzebna ich pomoc.

Działania PSP i OSP w walce z COVID-19

Od samego początku strażacy włączyli się w walkę z nowym zagrożeniem, które pojawiło się w Polsce tj. wirusem COVID-19.

W ramach podjętych działań Państwowa Straż Pożarna: dystrybuowała środki dezynfekujące, zorganizowała polowe izby przyjęć przy szpitalach, których w kulminacyjnym momencie było ponad 460. Aktualnie (stan na 3 marca 2021 r.) utworzone są 132 polowe izby przyjęć przed szpitalami na bazie namiotów PSP, które zabezpiecza 60 ratowników PSP. Do działań zabezpieczająco-administracyjnych w szpitalach oraz utworzonych tymczasowych szpitalach i oddziałach, oddelegowanych jest 79 ratowników medycznych z PSP. Na terenie kraju w jednostkach PSP zorganizowano i funkcjonuje 36 magazynów tlenowych, gdzie gromadzone są butle z tlenem medycznym na potrzeby szpitali z oddziałami dla pacjentów covidowych.

Dodatkowo, Państwowa Straż Pożarna wspierała Straż Graniczną organizując punkty pomiaru temperatury na 62 przejściach granicznych dla osób wjeżdżających na teren Polski. Strażacy skontrolowali 1 643 763 pojazdów i 2 943 071 osób.

Od stycznia 2021 jednostki ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej wspierają Narodowy Program Szczepień organizując dowóz seniorów do punktów szczepień przeciwko COVID-19. Do 3 marca 2021 roku strażacy  przetransportowali 6 658 osób. W ramach prowadzonych działań strażacy włączyli się również w akcję informacyjną na temat szczepień oraz profilaktyki.

Państwowa Straż Pożarna pomogła w walce z wirusem również poza granicami naszego kraju. W styczniu br. w związku z wystosowaną przez Rząd Republiki Słowacji prośbą o pomoc, 66 strażaków Państwowej Straży Pożarnej pomagało w przeprowadzaniu testów na obecność COVID-19 wśród mieszkańców regionów przygranicznych. We wszystkich punktach do testowania ludności, w których obecni byli polscy ratownicy wykonano około 4 000 wymazów.

 

Opracowanie: zespół prasowy KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz