40 lat temu płk Zdzisław Zalewski, ówczesny Komendant Stołeczny Straży Pożarnej wydał zarządzenie o powołaniu na bazie Oddziału VI pierwszego w kraju oddziału o specjalizacji ratownictwa technicznego i chemicznego.  

Oddział powołano 29 listopada 1977 roku, do jego zadań należało ratowanie ludzi i zwierząt w przypadku katastrof budowlanych, komunikacyjnych, awarii przemysłowych i chemicznych, rozlania cieczy niebezpiecznych, ulatniania się palnych wybuchowych i toksycznych par oraz klęsk żywiołowych a także udział w usuwaniu zagrożeń budowlanych i przeprowadzania rozpoznania podczas specyficznych akcji gaśniczych oraz zabezpieczenie operacyjne szczególnie ważnych prac montażowych i przewozu niebezpiecznych substancji.

W tamtym czasie wyłoniło się wiele problemów. Między innymi były trudności z kompletowaniem załogi ze średnim wykształceniem zawodowym, a wykorzystywanie nowego specjalistycznego sprzętu wymagało odpowiedniego zaplecza warsztatowego umożliwiającego wykonywanie bierzących napraw.

Strażacy byli szkoleni w trzech etapach: w ramach sekcji ratownictwa technicznego, chemicznego i sekcji gaśniczych. Cykl szkoleń obejmował wszystkie zmiany i powtarzany był co trzy tygodnie.

Oddział miał następujące wyposażenie:

– samochód ratownictwa technicznego RW-2
– samochód oświetleniowy Star A-29 oraz przyczepa oświetleniowa NRD,
– samochodowy podnośnik hydrauliczny,
– samochodowy żuraw hydrauliczny o nośności 10t,
– samochodowy żuraw elektryczny o nośności 3t,
– samochód ratownictwa chemicznego o podwoziu Star 66 z przyczepą.

W kolejny latach oddział był stopniowo unowocześniany, w 1979 roku jako pierwszy w Polsce otrzymał ciężki samochód ratownictwa chemicznego, który był darem z Niemiec.

Obecnie Oddział VI to Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 6 Komendy Miejskiej PSP o specjalizacji Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, ratownictwo techniczne zostało przeniesione w 2012 roku do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 10.

Na bazie jednostki funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘WARSZAWA-6’ będąca w Centralnym Odwodzie Operacyjnym. Jest również częścią modułu ochrony ludności ‘CBRN MAZOWSZE’ w ramach Unijnego Mechanizmie Ochrony Ludności. W skład grupy wchodzi m.in. samochód ratownictwa i rozpoznania chemicznego MOBILAB, lekki samochód rozpoznania chemicznego, ciężki samochód ratownictwa chemicznego i samochód ratownictwa technicznego.

Foto. archiwum KM PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz