Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W budżecie województwa zapisano 400 tysięcy złotych, dla porównania w 2016 roku było to 200 tysięcy złotych. Wtedy pomoc trafiła do 62 gmin, które zakupiły m.in. ubrania specjalne, motopompy, turbowentylatory oddymiające, agregaty prądotwórcze itp.

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane pozyskaniem pomocy finansowej na powyższy cel, powinny przesłać wniosek w wersji elektronicznej lub papierowej wypełniony na specjalnie przygotowanym formularzu (dostępny na stronie UM) w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

o autorze

Redakcja/Łukasz