Czterysta tysięcy złotych przeznaczył Zarząd województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla podlaskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dotację otrzyma 101 samorządów, czyli wszyscy wnioskujący. Podpisanie pierwszych 37 umów odbyło się we wtorek, 23 maja w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele gmin oraz reprezentanci jednostek OSP. Zarząd województwa reprezentowali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno.

Po raz dziewiąty dofinansowujemy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym roku udało nam się wyasygnować kwotę dwukrotnie większą niż w roku ubiegłym – podkreślał marszałek Jerzy Leszczyński otwierając spotkanie – Choć wiemy, że potrzeby są dużo większe niż możliwości finansowe, to mamy nadzieję, że ta pomoc z naszej strony przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa chronionych i chroniących. Życzę Wam, aby nowy sprzęt dobrze służył – najlepiej w celach szkoleniowych i jak najrzadziej w akcjach

Wicemarszałek Żywno  zaznaczył, że zarząd województwa chce z roku na rok zwiększać kwotę dofinansowania dla jednostek OSP.

–  Te kwoty, które Państwo otrzymacie, z perspektywy jednostek samorządu może nie są wielkie, ale przy całym systemie ratownictwa, łącząc różnego rodzaju środki można spowodować że strażacy – ochotnicy będą bardziej skuteczni, ale tez będą sami bardziej bezpieczni.

Spotkanie w Białymstoku to pierwsze z trzech, podczas których zarząd województwa podpisze umowy  ze 101 samorządami na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W Białymstoku podpisano 37 umów, kolejne 40 zostanie sfinalizowanych już 24 maja w Łomży. Natomiast  25 maja w Sejnach podpisane zostaną 24 umowy.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

o autorze

Redakcja/Łukasz